Jeugdcoördinator(s)

Volgende persoon vervult de taak van ‘jeugdcoördinator’:

 • Dirk Peeters

Taakomschrijving en opdrachten

De jeugdsportcoördinator:

 1. is de verantwoordelijke die instaat voor de coördinatie van de jeugdwerking.
 2. is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de jeugdwerking.
 3. coördineert de jeugdlessen.
 4. staat in voor de samenstelling van de jeugdtrainers.
 5. staat in voor de bijscholingen van de jeugdtrainers.
 6. evalueert de jeugdtrainers.
 7. verzorgt de samenstelling van de trainingsgroepen.
 8. evalueert en begeleidt de jeugdleden.
 9. staat in voor het uitwerken van een methodiek en structuur voor maximale speel- oefen- en ontwikkelingskansen voor de jeugdleden.
 10. ziet toe dat de trainingen zijn afgestemd op het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van de jeugdleden.
 11. is verantwoordelijk voor het bevorderen, en daarmee het garanderen van de doorstroming, van de jeugdleden.
 12. staat in voor het opvolgen van het jeugdbeleid inzake sportmateriaal, gezondheid en externe communicatie.
 13. formuleert en bewaakt de Ju-Jitsu- en opleidingsvisie.
 14. zorgt er voor dat de gedragscode (dojo-reglement) wordt nageleefd.
 15. is het aanspreekpunt voor jeugdleden en hun ouders.
 16. is vertegenwoordigd in het (sporttechnisch) bestuur.