Verzekering

Een blanco ongevalsaangifteformulier kan je hier downloaden.

Onze leden zijn verzekerd via onze overkoepelende federatie (VJJF).  Klik hier voor meer informatie.