API’s en Vertrouwenscontactpersoon

Heb je nood aan een een vertrouwelijk gesprek, je wil iets (persoonlijk) melden en/of je voelt je niet goed in je vel. Dan kan je volgende personen vrij en laagdrempelig aanspreken, of via het club e-mailadres bereiken. Deze personen hebben allemaal discretieplicht, m.a.w. je discretie en privacy wordt gegarandeerd!

Volgende personen vervullen de taak van ‘aanspreekpunt integriteit’ (API):

  • Martin Druyts (voorzitter – lesgever)
  • Ronny Haerinck (secretaris – lesgever)
  • Yvan Moons (penningmeester – lesgever)

Volgende persoon is onze ‘vertrouwenscontactpersoon’ (VCP):

  • Martin Druyts (voorzitter – lesgever)