Heden

De definitie die door de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie gebruikt wordt luidt als volgt:

“Ju-jitsu is een algemene benaming van Japanse vechtkunsten waarbij de “verdediger” zich meestal ongewapend verdedigt tegen één of meerdere gewapende of ongewapende tegenstrevers, daarbij gebruik makend van bevrijdingen, worpen, klemmen, controletechnieken en slag- en stoottechnieken.”

In de praktijk is het zo dat het ju-jitsu dus een zeer veelzijdige krijgskunst is die in vergelijking met bijvoorbeeld het judo meer gebruik maakt van een groter arsenaal aan klemmen en slag- en stoottechnieken en in vergelijking met het karate meer met worpen, klemmen, bevrijdingen, en grondtechnieken werkt.

Het ju-jitsu blijft dus een allesomvattende krijgskunst daar waar anderen zich toespitsen op een deelgebied van onze technieken. Het ju-jitsu verschaft mensen daarom een zeer brede basis aan zelfverdedigingstechnieken die iemand toelaten zich in alle situaties te verdedigen

 

Hoe beleven we Ju-Jitsu in onze club ?

Eén van de grote pluspunten in onze club, is dat wij meerdere lesgevers hebben die allen de nodige jaren ervaring hebben. Deze ervaring is niet louter en alleen in het ju-jitsu, maar velen onder ons hebben ook (dan)graden in andere krijgskunsten.

We trainen in een familiale sfeer en met respect voor elkaar. Ieder naar zijn eigen kunnen en zijn eigen mogelijkheden.

Onze nadruk op zelfverdediging. We trachten onze technieken zo effectief en reëel mogelijk te houden. Dat is trouwens de reden dat wij als club niet aan competities deelnemen. Bij competities ben je steeds gebonden aan regels. Regels zijn er niet wanneer het er echt op aankomt …

Wij hebben een zeer open visie en laten alle technieken toe die wij technisch correct vinden. Wij zijn dus niet gebonden (zoals vele ander stylen dit wel doen) aan een vast programma waar geen ruimte is voor nieuwe invloeden en/of inzichten.